Skip to main content

در آغاز سال ۲۰۲۲، یعنی دو سال پس از شیوع همه‌گیری کرونا در سراسر جهان، زمانی که داروهای شیمیایی متعدد و واکسن‌ها مزایا وعوارض جانبی خود را در نبرد با کرونا نشان داده بودند، و تقاضا برای درمان‌های گیاهی و طب جایگزین بیش از هر زمان دیگری بود، گروهی از متخصصان در زمینه‌های گیاهان دارویی، تجارت و برنامه‌نویسی با چشم‌انداز مشترکی از تجارت مدرن گیاهان دارویی بومی ایران عزیزمان دور هم جمع شدند. هر عضو تیم طب‌تک متوجه شد که وقتی گیاهان دارویی ایران به درستی از مناطق بهینه تهیه شوند، بدون سموم، کودهای شیمیایی و با بیشترین مقدار ماده فعال آن‌ها آزمایش شود، پتانسیل صادرات آن‌ها به شدت افزایش می‌یابد و بنابراین، این هدایا از زمین به بشریت می‌تواند با تمام جهان به اشتراک گذاشته شود.

206

تحلیل آزمایشگاهی

5

تهیه و صادرات

220

برندسازی خصوصی